Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

TUTORIAL DE PROCESSING || Secció 10: Classes

1.- OOP: Programació orientada a objectes

[Pendent de desenvolupar] OOP (Object Oriented Programming) o Programació Orientada a Objectes.

 

2.-Classes

Comencem amb el remake d'un exemple ja vist a la secció de funcions:

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: followclass

 

Random Walker amb classe:

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: walker

 

... i amb els companys de classe:

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: walkergroup

 

3.- Exemples retro-avançats

Pong:

03

 

Space Invaders:

04

Snake:

05

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Your browser does not support the canvas tag.