Joan Soler-Adillon || Processing + Arduino

mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

PROCESSING I ARDUINO: TALLER A CAMON

Exemples corresponents al taller realitzat al centre CAMON d'Alacant per Quelic Berga, Daniel Garcia i Joan Soler-Adillon al gener de 2010. Aquests exemples són pensats per ser un punt de partida del taller. Es tracta d'exemples molt bàsics de connexió entre Processing i Arduino mitjançant la llibreria Arduino. També hi ha, seguint el fil del taller de l'any anterior, una versió d'un joc clàssic: El de la serp, com a possible punt de partida per a treballar la connexió amb Arduino.

cartell

Exemples inicials [Utilitzant la llibreria Arduino]

Hardware necessari: Potenciòmetre (o similar), LED, placa d'Arduino.
Software necessari: Processing, Arduino, llibrería Arduino per a Processing (http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing)

  • Input i output

    Atenció: Respecte al codi que cal carregar a la placa d'Arduino per a utilizar aquesta llibrería, com a mínim per (al meu) PC, amb una placa d'Arduino Diecimila, windows XP y Processing 1.0.7, l'exemple finciona només amb la versió Firmata --> StandardFirmata que es troba en la versió 0016 d'Arduino, tot i que treballeu amb la versión del software arduino 0017. La versió del codi que funciona és aquí.

  • Exemple (sense llibreria Arduino): Processing rep Arduino via serial port

 

Exemples dels assistents al taller

 

Exemples de Processing: Jocs (per a connectar amb Arduino)

 

Links:

 

Bibliografia:

  • Daniel Shiffman, Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction, Morgan Kaufmann, 2008
  • Casey Reas and Ben Fry, Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, MIT Press, 2007
  • Ira Greenberg, Processing: Creative Codind and Computational Art (Foundation), Friends of Ed. 2007
  • Tom Igoe, Making Things Talk, O'Reilly, 2007